Ochrana tepelných rozvodů

Dalším možným nasazením úprav vody Anti Ca + + je ochrana rozvodů teplé vody a také obslužných rozvodů velkých kotelen zásobující teplou vodou celé město.

 

ochrana tepelných rozvodů
Realizována schéma ochrany rozvodů tepelné vody

 

aplikace EUaplikace EU
Porovnání potrubí a pohled na kotelnu

Na obrázcích je ukázka z experimentu z roku 1995 na městské kotelně zásobující teplou vodou celé město. Na jedno z potrubí pro dopravu popílku pomocí vody na odkaliště byl nasazen přístroj Anti Ca + +. Po ročním provozu byla potrubí otevřena a porovnána. Na detailu je jasně vidět účinek zařízení na úpravu vody. Zařízení pracují na uvedené kotelně dodnes.