Ochrana chladících okruhů

Další problematikou ochrany chladicích okruhů, je ochrana chladicích okruhů vysokých pecí pro výrobu železa. Neboť také jako v předchozím případě, jde o velké objemy a průtoky vody, kde řešení pomocí chemické úpravy je obtížné. Bylo zrealizováno již několik úprav vody pro ochranu chladicích okruhů vysokých pecí. Nejstarší z nich pracuje již od roku 1997.

 

ochrana chladících okruhů
Realizována schéma ochrany chladicích okruhů vysoké pece

 

potrubí
Pohled na zařízení na potrubí DN 700 realizace 1997

 

potrubí
Pohled na zařízení na potrubí DN 500 realizace 2002