Anuloidy - HVT

 

Anuloidy - použití

 

Anuloid je hydraulický vyrovnávač tlaků slouží pro hydraulické oddělení kotlového okruhu od okruhu spotřeby, tj. od okruhu topení, ohřevu TUV, vzduchotechnických soustav, příp. od okruhu dodávky tepla pro technologii. Instalací HVT se hydraulicky oddělí dynamické tlakové síly vyvozené oběhovými čerpadly jednotlivých okruhů. Je řešen pro provozní tlaky do 0,6 nebo 1,6 MPa a teploty do 110 o C.

 

Popis činnosti

V ustáleném stavu pracuje anuloid tak, že do horní části proudí ohřátá voda z kotle a přímo protéká protilehlým hrdlem do soustavy. Do spodní části přichází ochlazená vratná voda ze soustavy, která protilehlým hrdlem odchází do vratné větve kotlového okruhu. Ve vlastním tělese anuloidu, tj. mezi oběma dvojicemi hrdel, pak přijde k pravidelnému rozložení teplotního gradientu v jednotlivých vrstvách vody, která je prakticky v klidu. V neustáleném stavu, kdy přijde v kotlovém okruhu nebo v soustavě k porušení tlakové stability, dojde v tělese anuloidu k porušení teplotního gradientu a k propojení přívodní a vratné větve. V horní části anuloidu je odvzdušňovací ventil. Ve spodní části je kulový kohout pro odkalení anuloidu.

 

Obsluha a údržba

Obsluha anuloidu spočívá při cyklickém odkalování v pravidelném provádění této činnosti. Průběžně je nutné kontrolovat vodotěsnost spojů a činnost odvzdušňovacího ventilu.

 

Rozměry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q - maximální průtok vm 3 / hod.
P - max. výkon kotle v kW
E - ekvivalent jiných výrobců
HVT od DN40 výše dodáváme s pevnýma nohama.
V objednávce je potřeba uvést typ (průměr potrubí DN), teplotu a tlak.