Magnetický separátor

Použití

Magnetický separátor MS slouží k vyloučení magnetického kalu, složeného z molekul o velmi malé zrnitosti, který je možné prakticky odstranit pouze magnetickou metodou a drobnokrystalického kalu, vytvořeného působením nechemické úpravy vody na staré vrstvy kotelního kamene a ostatních pevných částic z kapaliny. Používá se k ochraně kotlů, výměníků tepla, chladících okruhů, čerpadel a armatur proti zanášení kalem. Magnetický separátor MS slouží k vyloučení:

  • magnetického kalu, složeného z molekul o velmi malé zrnitosti, který je možné prakticky odstranit pouze magnetickou metodou
  • drobnokrystalického kalu, vytvořeného působením nechemické úpravy vody na staré vrstvy kotelního kamene
  • částic vzniklých korozí systému
  • ostatních pevných částic a plynů z kapaliny.

Zařízení vylučuje magnetický kal od jednoho mikrometru v cirkulačním systému s účinností přes 98%. Ostatní nečistoty s účinností 60 až 80% v závislosti na měrné hmotnosti částic. Provozní poloha je svislá. Obsluha a údržba je snadná. Standardně je řešen pro provozní tlak 0,6 a 1,6 MPa a teploty do 110oC. Při optimálním průtoku je tlaková ztráta do 10 kPa. Optimální průtok je v rozmezí 0,5 až 1,5 m / s.

 

Popis činnosti

Magnetický separátor MS vylučuje působením magnetických sil na protékající kapalinu pevné částice z kapaliny. K vylučování dochází ve válcové nádobě v důsledku působení magnetických sil na kal nacházející se v protékající kapalině. Větší nečistoty klesají do spodního prostoru separátoru, odkud se cyklicky vypouštějí. V horní části MS je umístěn odplyňovací ventil, který automaticky vypouští uvolněné plyny z kapaliny. Separátor je standardně vybaven na vypouštění kalu kulovým ventilem a protipřírubami. Ovládání vypouštění kalu v automatickém režimu jsou dodávány jako nadstandardní vybavení.

 

Obsluha a údržba

Obsluha magnetického separátoru s výjimkou prvního měsíce spočívá v odkalování a čištění v intervalech každých 10 - 15 dní. Průběžně je nutné vizuálně kontrolovat vodotěsnost spojů.

 

Rozměry

TYP DN D A C H L Q
MS 15 G 1/2 " 150 - 300 380 400 1
MS 20 G 3/4 " 150 - 360 440 400 1,8
MS 25 G 1 " 200 - 420 520 450 2,7
MS 32 G 5/4 " 200 - 450 550 450 4,4
MS 40 G 6/4 " 250 400 500 620 500 6,8
MS 40 40 250 400 500 620 500 6,8
MS 50 50 300 400 580 720 600 11
MS 65 65 300 400 660 800 600 18
MS 80 80 350 400 700 860 650 27
MS 100 100 350 450 710 900 650 40
MS 125 125 400 450 750 960 700 60
MS 150 150 500 450 880 1100 800 90

Magnetický Separátor

Q - maximální průtok vm 3 / hod.
Ostatní míry [mm]
MS od DN40 výše dodáváme s pevnýma nohama.
V objednávce je třeba uvést typ (průměr potrubí DN), teplotu a tlak.