Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod s provzdušňováním

 

Čistírny odpadních vod slouží k čištění splaškových vod z rodinných domů, obytných budov a ze zdrojů kde se produkuje odpadní voda (provozu, školy ...). Vyčištěnou odpadní vodu je dále možné vypustit do povrchových nebo podzemních vod resp. ji recyklovat využitím na zavlažování trávníků a okrasné zeleně.

  • čistírny jsou konstruovány jako diskontinuální, což umožňuje nepravidelný nátok odpadních vod do čistírny bez ovlivnění kvality vyčištěné vody
  • technologie ČOV se osazuje do plastových nádrží
  • dmychadlo u domovních ČOV lze umístit do domu, do přístřešku nebo šachty na dmychadlo
  • instalovaný příkon domovních ČOV se pohybuje v rozmezí 60 až 200 W podle typu ČOV

 

Požadavky EU

ČOV AT s vestavěným retenčním prostorem už nyní splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékající odpadním vodám a zabezpečuje rovnoměrný chod domovní ČOV i při nárazovém vypuštění většího objemu vody (např. vana + pračka).

 

Technologické parametry

 

Kvalita vyčištěné vody odpovídá požadavkům nařízení vlády č.. 269/2010 Sb. k vypouštění do povrchových i podzemních vod.

 

ČOV

 

Domovní čistírny odpadních vod typu AT 6 - AT 12 slouží pro čištění odpadních vod z rodinných domů pro 2 až 12 osob.

Malé čistírny odpadních vod typu AT 15 - AT 50 slouží pro čištění odpadních vod z obytných budov, skupin domů a ze zdrojů odpadních vod, kde se produkuje splašková odpadní voda (např. ubytovací zařízení, restaurace, školy, rekreační zařízení, výrobny apod.. ).

Střední čistírny odpadních vod typu AT 75 - AT 1 200 slouží k čištění splaškových odpadních vod z obytných budov, skupin domů, malých obcí nebo částí obcí a ze zdrojů odpadních vod, kde se produkuje splašková odpadní voda (např. ubytovací zařízení, restaurace, školy , rekreační zařízení, výrobní závody, průmyslové parky ...).

Kompaktní biologické čistírny odpadních vod typu AT 1 000 - AT 5 000 slouží k čištění splaškových odpadních vod z menších obcí a měst a ze zdrojů odpadních vod, kde se produkuje splašková odpadní voda v množství do 5000 EO resp. kombinací biologických reaktorů až do 20000 EO.