Separátory a odplynovače

Separátory a odplyňovače se používají k ochraně kotlů, výměníků tepla, chladících okruhů, čerpadel a armatur proti zanášení kalem a k vyloučení volných plynných částic a olejů z okruhů.

separátory a odplynovače

Popis činnosti

Separátory a odplyňovací vylučují při tangenciálním vstupu a při zvýšené vstupní rychlosti pevné a plynné částice z kapaliny. K vylučování dochází ve válcové nádobě v důsledku odstředivé síly a rozdílu měrné hmotnosti částic a nečistot a protékající kapaliny. Nečistoty klesají po válcové části do spodního prostoru, odkud se cyklicky zrušují. V horní části je umístěn odplyňovací ventil, který automatický vypouští uvolněné plyny z kapaliny. Nádoby jsou standardně vybaveny na vypouštění kalu kulovým kohoutem a protipřírubami. Ovládání vypouštění kalu v automatickém režimu je dodáváno jako nadstandardní vybavení.

Realizace

separátory a odplynovače separátory a odplynovače separátory a odplynovače separátory a odplynovače separátory a odplynovače separátory a odplynovače