Ochrana kotlů v kotelnách

V závislosti na typu kotelny je možné navrhnout optimální řešení pro ochranu zařízení před zanášením vápníkem. Na následujícím obrázku je principiální schéma realizace ochrany kotlů v menších kotelnách.

 

ZUP kotelna
Zapojení úpravy vody v kotelně pro přípravu teplé vody

Na přívodu studené vody je zařazeno zařízení s možností změny signálu ve dvou režimech (časově řízené zařízení ovládané hodinami).

 

Elektronická úprava vody
Zařízení ve větvi studené vody

Ve větvi cirkulace je zařazeno zařízení s pevně nastaveným signálem. K odseparování kalů ze systému slouží separátor.

 

Antica++
Zařízení ve větvi cirkulace (Anti Ca + + a separátor na odstaňování kalů)

Zařízení již 11 let pracují spolehlivě bez potřeby chemického čištění nebo výměny poškozených výměníků.