Elektronická úprava vody - princip činnosti

Působením přesně definovaného elektromagnetického pole vytvořeného cívkou navinutou na vodovodním potrubí dochází k uvolnění iontů hydrogenuhličitanu vápenatého z elektrostatických vazeb s molekulami vody a následné tvorbě krystalů aragonitové typu, které nemají schopnost vytvářet pevné usazeniny. Voda, která prošla působením elektromagnetického pole přístrojů AntiCa++ narušuje a rozpouští staré inkrusty. Tyto částečky jsou v otevřených systémech s dostatečnou rychlostí proudění vyplavovány ven, v uzavřených systémech je možné je jednoduše zachytit v odkalovací a vypustit.

AntiCa++

Popis přístrojů AntiCa++

Přístroj AntiCa++ tvoří elektronická jednotka a vinutí na potrubí s upravovanou vodou. Elektronická jednotka obsahuje generátor proudu pro napájení vinutí a potřebné řídící, resp. signalizační obvody. Celá jednotka je zalitá ve speciální hmotě, která chrání elektronické součástky před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Tím je zaručena dlouhá životnost (min.20 let) a bezporuchový chod i ve velmi těžkých provozech. Vinutí na potrubí tvoří minimálně dvě cívky, čímž je zaručena dostatečná aktivní délka vodního sloupce, na které přístroj AntiCa++ působí. Vinutí je realizováno z kabelu se silikonovou izolací odolávající teplotám do +170°C a různým agresivním vlivům prostředí.

Přístroje koupíte na www.rsaquatech-eshop.cz