Magnetická úprava vody - princip činnosti

Proč vzniká vodní kámen?

Základním znakem zákonů přírody je rovnováha dějů. Voda ve studních, nebo jiných přírodních podzemních zásobnících se v převážné míře nachází ve stavu vápenato-uhličitanové rovnováhy. Čerpání a ohřev této vody způsobuje porušení této rovnováhy. Novou rovnováhu dosáhne voda vyloučením potřebného množství vápníku ve formě tvrdého nánosu CaCO3, známého jako vodní kámen.

 

Úprava vody

 

Přístroje Anti Ca + + pomocí magnetického pole vytvořeného soustavou velmi silných neodymových magnetů cíleně vracejí vodu před stav (bod) rovnováhy, tedy obnovují v ní obsah volného kysličníku uhličitého CO2. Přitom kladné ionty vápníku Ca2 + kolidují se zápornými ionty uhličitanu CO32-a vytvářejí ve vodě navenek elektricky neutrální molekuly CaCO3. Ty netvoří tvrdý nános vodního kamene, ale vyplavují se ven.

Přístroje koupíte na www.rsaquatech-eshop.cz

 

Takto upravená voda zákonitě získává tyto vlastnosti:

  • při ohřevu vody snižuje tvorbu vodního kamene
  • narušuje staré nánosy vodního kamene
  • chrání železné a měděné potrubí před korozí
  • má nezměněný obsah minerálních látek
  • má pozitivní vliv na lidi s citlivou pokožkou - zlepšuje pocit po umytí
  • šetří mýdlo, prací a agresivní čistící prostředky a tím šetří peníze a přírodu
  • má časově omezené příznivé vlastnosti, protože je schopna rozložit vazby CaCO3 a tak se vrátit zpět do rovnovážného stavu

 

Vodní kámen v plastovém potrubí po 1 roce používání

vodní kámen