Elektronická úprava - výhody přístrojů

Anti Ca + + versus chemická úprava

 • nemění chemické složení upravované vody, takže je možné je použít v případech, kdy z hygienického, resp. technologického hlediska je změna chemického složení vody vyloučena. Např. při pitné vodě, technologické vodě pro fermentační nádoby v potravinářském, farmaceutickém průmyslu, pivovarech ... - v praxi ověřené!
 • je možné je použít na úpravu hydroxidu vápenatého Ca (OH) 2 v cukrovarech, sulfitového louhu
 • Ca (HSO3) 2 v celulózkách před inkrustací potrubí a armatur - v praxi ověřené!
 • nesrovnatelně nižší investiční náklady a náklady na provoz a údržbu zejména při velkých objemech upravované vody - řádově 1000 m3/hod. Např. popílkovody, chladicí okruhy vysokých metalurgických pecí ... - v praxi ověřené!

Anti Ca + + versus permanentní magnety

 • jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti přerušení potrubí
 • možnost realizace úpravy vody pro potrubí o velkých průměrech 200 - 1000 mm
 • hygienická nezávadnost a agresivní odolnost - nepřicházejí do přímého styku s upravovanou vodou, resp. jiným médiem
 • jednoduchá možnost přizpůsobení intenzity signálu (indukovaného proudu) chemickému složení upravované vody a rychlosti jejího proudění
 • vzhledem na svůj princip činnosti - transformátorová vazba - působí i při velmi nízké, resp. nulové rychlosti pohybu upravované vody, tedy nezávisí výlučně na Lorentzovy síle (F ~ Q  x  B x v) jako přístroje s permanentními magnety
 • nezpůsobují zvýšení hydraulického odporu potrubí v místě instalace, nezachycují magneticky aktivní částice

Anti Ca + + versus vložené napětí (katalický, resp. Ion-clean efekt)

 • jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti přerušení potrubí
 • možnost realizace úpravy vody pro potrubí o velkých průměrech 200 - 1000 mm
 • hygienická nezávadnost a agresivní odolnost - nepřicházejí do přímého styku s upravovanou vodou, resp. jiným médiem
 • upravená voda neztrácí příznivé vlastnosti po krátké vzdálenosti od místa instalace přístroje

Přístroje koupíte na www.rsaquatech-eshop.cz