Ochrana trubkových výměníků

Jedním z problémů při chlazení vody hlavně u systémů s velkým objemem je ochrana výměníků před zanášením vápníkem. U takových systémů je prakticky nemožné upravovat vodu chemicky. Řešením je použití úpravy vody typu Anti Ca + +. Na schématu i obrázcích je příklad realizace ochrany trubkového výměníku v elektrárně. Hlavní potrubí je DN 600 s průtokem vody 1 500 m 3 / hod. Pro dopouštění odpařené vody je použito potrubí průměru DN 250, na kterém je rovněž zařazeno zařízení Anti Ca + +. Zařízení pracuje od roku 2001.

 

ochrana trubkového vyměníku
Realizována schéma ochrany trubkového výměníku

 

potrubí
Pohled na hlavní a dopouštěcí potrubí s namontovanými zařízeními