Kombinovaný odplyňovač

Použití

Kombinovaný odplyňovač KO slouží k vyloučení volných plynných částí z kapalin (hlavně vzduchu a kysličníku uhličitého CO2), jakož i drobnokrystalického kalu, vytvořeného působením nechemické úpravy vody a ostatních pevných částic z kapaliny. Odplyněním kapaliny se zvýší účinnost fyzikální úpravy vody, zvýší se spolehlivost funkce termostatických ventilů a zamezí se tvorbě koroze. Kombinovaný odplyňovač KO odlučuje plyny s účinností až 95%. Nečistoty odlučuje s účinností 70 až 90% v závislosti na měrné hmotnosti částic. Pro náročnější potřeby je možné zařadit odplyňovač sériově nebo paralelně. Provozní poloha je svislá, pracuje bez elektrické energie, nevyžaduje obsluhu ani údržbu, nemá provozní náklady. Je řešen pro provozní tlaky do 0,6 nebo 1,6 MPa a teploty do 110 ° C. Při optimálním průtoku je tlaková ztráta 5 -15 kPa. Optimální průtok je v rozmezí 0,5 až 1,5 m / s.

Popis činnosti

Kombinovaný odplyňovač KO vylučuje při tangenciálním vstupu a při zvýšené vstupní rychlosti plynné a pevné částice z kapaliny. K vylučování dochází ve válcové nádobě v důsledku odstředivé síly a rozdílu měrné hmotnosti plynných částí a nečistot a protékající kapaliny. Nečistoty klesají po válcové části odplyňovací do spodního prostoru, odkud se cyklicky vypouštějí. V horní části odplyňovače je umístěn odplyňovací ventil, který automatický vypouští uvolněné plyny z kapaliny. Odplyňovač je standardně vybaven na vypouštění kalu kulovým kohoutem a protipřírubami. Ovládání vypouštění kalu v automatickém režimu je dodáváno jako nadstandardní vybavení. Vyčištěná kapalina při rotačním pohybu směrem nahoru vylučuje volné plyny, které se shromažďují pod víkem odplyňovače, odkud jsou automaticky vypouštěny do ovzduší.

 

Obsluha a údržba

Obsluha kombinovaného odplyňovače spočívá v jeho pravidelném odkalování a kontrole činnosti odplyňovacího ventilu. Průběžně je nutné vizuálně kontrolovat vodotěsnost spojů.

 

Rozměry

 

TYP DN D A B C H L Q
KO 15 G 1/2 " 125 - 200 350 530 300 1
KO 20 G 3/4 " 150 - 260 420 640 400 1,8
KO 25 G 1 " 200 - 320 500 740 450 2,7
KO 32 G 5/4 200 - 400 600 860 450 4,4
KO 40 G 6/4 " 250 400 500 720 1000 500 6,8
KO 40 40 250 400 500 720 1000 550 6,8
KO 50 50 300 400 600 840 1160 600 11
KO 65 65 350 400 700 960 1340 650 18
KO 80 80 400 400 900 1200 1670 700 27
KO 100 100 500 450 950 1300 1800 800 40
KO 125 125 600 450 1150 1550 2070 900 60
KO 150 150 700 450 1400 1850 2430 1000 90
KO 200 200 800 500 1700 2300 2940 1100 160
KO 250 250 900 500 2000 2600 3320 1200 250
KO 300 300 1000 500 2200 2900 3700 1300 360

kombinovaný odplyňovač


Q - maximální průtok vm 3 / hod.
KO od DN40 výše dodáváme s pevnými nohama.
V objednávce je třeba uvést typ (průměr potrubí DN), teplotu a tlak.