Elektronická úprava vody

známá též jako elektromagnetická úprava vody

Protékáním tvrdé vody potrubím se tvoří vodní kámen. Rozpuštěný vápník se v neupravené vodě krystalizuje, a vytvoří kompaktní strukturu. Tím způsobuje řadu problémů jako je usazování rzi, řas nebo baterií. Rez, která se usazuje v potrubí, způsobí korozi, a nebezpečné bakterie Vás zase mohou ohrozit na zdraví.

Těmto problémům ale můžeme předcházet, a to ideálně ekologickou cestou, tzn. bez použití chemie. Ochráníte tak své zdraví, ale také spotřebiče a potrubní rozvody.
 

Co Vám instalace EUV ušetří ?

 •       výměny topných vložek u bojlerů, kotlů, praček,…

 •       náklady za energie při ohřevu TV

 •       čištění tepelných výměníků, topných vložek, …

 •       náklady na výměnu potrubních rozvodů

 •       náklady na prací prostředky

 

 

Důsledky tvrdé vody a vodního kamene

Vodní kámen
 

Nejčastější využití EUV

Úprava vody pro:

 • chladící okruhy

 • pro předvyvíječe páry

 • deskové výměníky tepla

 • a další teplovodní spotřebiče

 • úprava tvrdé vody ze studny

 • úprava topné vody

 • tvrdá voda v domácnosti

 • úprava vody pro parní kotle

 

Úprava vody - přístroje AntiCa++

Koupíte na www.rsaquatech-eshop.cz

Přístroje  AntiCa++  jsou určeny pro úpravu tvrdé vody všude tam, kde v důsledku jejích teplotních nebo tlakových změn dochází k tvorbě a usazování kotelního kamene, např.. v kotelnách, výměníkových a kompresorových stanicích, v domácnosti, úprava vody ze studny...

Nejvíce patrný je tento problém při přípravě teplé vody ať už v domácnosti, nebo i průmyslu. Ohřevem vody dochází k vylučování vápníku z vody. Ten se buď usazuje v systému, ale většinou se přilepí na tepelné plochy kotlů, bojlerů, výměníků. Tím zhoršuje jejich tepelnou účinnost. Zhoršený přestup tepla vede většinou k poškození zařízení (porušení výměníku v kotli, ohřívacích těles v bojlerech, apod.)..

 

 

úpravna vody Anti Ca++

 

 

elektronická úprava vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektronická úprava vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z efektivních řešení, jak snížit nebo úplně zabránit takovým problémům je použít na ochranu těchto zařízení fyzikální úpravy vody AntiCa++. Jejich výhody jsou:

 • nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu,
 • nízká energetická náročnost (jednotky VA),
 • schopné nejen bránit tvorbě nových nánosů, ale dokážou postupně rozpouštět i staré nánosy,
 • jednoduchá montáž i do starších systémů.

Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc: Fyzikální úprava vodu nezměkčuje, pouze mění její vlastnosti tak, aby vápník se "nepřilepil" na stěny zařízení. Vápník se vyloučí ve formě kalu a tento kal je třeba ze zařízení odstranit například odkalováním nebo zachytáváním například v separátorech.

 

Informace o přístrojích na elektronickou úpravu vody v domácnosti najdete na Elektronická úprava pro rodinné domy

 

Podívejte se, jak vypadá Vaše potrubí!!!

Ve videu vidíte vnitřek zaneseného potrubí, které bylo několik let používané v rodinném domě. Uvnitř se nachází silné nánosy vodního kamene, protože potrubí nebylo chráněno úpravou vody proti  tvrdé vodě. Potrubí se tak postupně ucpává a za čas bude nutná jeho výměna.